Krzymiński, D. (2018) „Dyskusja na otwarcie tomu: Wokół governmentality”, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 19(3), s. 11–29. doi: 10.26881/maes.2018.3.02.