Biernacka, M. (2018) „Rządomyślność w społeczeństwie wielokulturowym, czyli o sprawowaniu władzy nad zróżnicowaniem”, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 19(3), s. 61–71. doi: 10.26881/maes.2018.3.05.