Świrek, K. (2018) „Urządzanie poza funkcją Pana: neoliberalna racjonalizacja władzy a kryzys autorytetu symbolicznego”, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 19(3), s. 124–141. doi: 10.26881/maes.2018.3.09.