Czynszak, P. (2018) „Recenzja książki Remigiusza Ryzińskiego «Foucault w Warszawie»: Remigiusz Ryziński, 2017, Foucault w Warszawie, Warszawa: Dowody na Istnienie, ss. 218”, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 19(3), s. 265–269. doi: 10.26881/maes.2018.3.17.