Synowiec-Piłat, M., Jędrzejek, M. i Pałęga, A. (2018) „Magia food pornu. Próba rekonstrukcji etiologii zjawiska”, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 19(2), s. 83–101. doi: 10.26881/maes.2018.2.05.