Stanisz, A. (2019) „Społeczno-kulturowe praktyki produkcji, dystrybucji i słuchania soundscape’ów”, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 20(2), s. 83–105. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/3671 (Udostępniono: 14 sierpień 2022).