Wyrzykowska, K. M., Stachura, K. i Rozalska, A. (2019) „Wstęp”, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 20(2), s. 7–10. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/3680 (Udostępniono: 5 luty 2023).