Kryszczuk, M. i Szymański, K. (2019) „Komputery w środowisku pracy: historyczny zarys procesu informacjonalizacji”, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 20(3), s. 120–140. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/3920 (Udostępniono: 27 styczeń 2022).