Michałowski, L. (2019) „Trzy wymiary tożsamości miasta”, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 20(4), s. 25–37. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4224 (Udostępniono: 7 grudzień 2022).