Grabowski, T., Stachura, K. i Zbieranek, P. (2019) „Wspólnota różnorodności – co łączy, a co dzieli współczesnych gdańszczan”, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 20(4), s. 38–55. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4228 (Udostępniono: 11 grudzień 2023).