Knera, J. (2019) „Mikrotożsamość. Jak aktywnie poszukiwać dzielnicowego genius loci?”, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 20(4), s. 155–157. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4231 (Udostępniono: 29 listopad 2022).