Warmińska-Zygmunt, K. (2020) „Jak powstają nowe narody, czyli o nation-making. Przykład kaszubski”, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 21(1), s. 59–75. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4517 (Udostępniono: 2 grudzień 2022).