Żółtowski, M. (2021) „Refleksje i doświadczenia z pracy asystenta rodzin Romów rumuńskich ds. edukacji”, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 21(2), s. 88–101. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/5817 (Udostępniono: 28 styczeń 2022).