Kolasińska, E. (2021) „Środowisko pracy kształtowane na fundamencie zaufania”, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 21(2), s. 123–133. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/5820 (Udostępniono: 28 styczeń 2022).