Stachura, K. (2020) „Obywatelskość w partnerstwie. Praktyki współpracy oraz wsparcia w doświadczeniu gdańskich aktywistek”, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 21(3). Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/6284 (Udostępniono: 26 wrzesień 2023).