Szymańska, A. (2020) „Kultura jako przestrzeń aktywności obywatelskiej kobiet”, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 21(3). Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/6293 (Udostępniono: 31 marzec 2023).