Piekarski, R. (2022) „O znaczeniu piękna i doświadczenia sacrum w sztuce dla cywilizacji w nawiązaniu do rozważań Feliksa Konecznego oraz wybranych autorów z XX w”., Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 22(1). Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/6761 (Udostępniono: 24 wrzesień 2022).