Skudrzyk, P. (2022) „Sacrum w sztuce życia. Panteistyczne rozważania na bazie historiozofii Arnolda J. Toynbee’ego”, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 22(1). Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/6762 (Udostępniono: 24 wrzesień 2022).