Wróblewski, M. (2022) „Sztuka w światopoglądzie Jerzego Prokopiuka”, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 22(1). Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/6763 (Udostępniono: 24 wrzesień 2022).