Ulanowski, K. (2022) „Rytuały sprawowania władzy. Przedstawienia «ubóstwionego» króla w tradycji Mezopotamii”, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 22(1). Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/6764 (Udostępniono: 24 wrzesień 2022).