Kaźmierczyk, Z. (2022) „Teologiczny wymiar filmowych tekstów kultury rosyjskiej Pawła Łungina”, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 22(1). Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/6765 (Udostępniono: 24 wrzesień 2022).