Kasprzak, T. (2021) „Doświadczenie sprzężonej niepełnosprawności sensorycznej: perspektywa socjologiczna”, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 22(2-3), s. 29–44. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/7135 (Udostępniono: 22 kwiecień 2024).