Choińska, A. K. (2021) „Zastosowanie koncepcji kapitału Pierre’a Bourdieu do klasyfikacji czynników społecznych wpływających na zdrowie psychiczne młodzieży szkolnej”, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 22(2-3), s. 45–63. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/7137 (Udostępniono: 29 maj 2023).