Mianowski, J. (2021) „Życie (nie)codzienne z chorobą nowotworową i po jej remisji. Perspektywa uczestników OnkoMarszu Granicami Polski”, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 22(2-3), s. 64–87. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/7138 (Udostępniono: 2 październik 2023).