Kaczmarek, K. M. (2021) „Ewolucja religii. Podejście syntetyczne”, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 22(2-3), s. 91–107. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/7139 (Udostępniono: 29 maj 2023).