[1]
M. Biernacka, „Rządomyślność w społeczeństwie wielokulturowym, czyli o sprawowaniu władzy nad zróżnicowaniem”, MAeS, t. 19, nr 3, s. 61–71, paź. 2018.