[1]
K. Frysztacki, „Kryzys i odnowa miejskiej wspólnoty-społeczności lokalnej”, MAeS, t. 19, nr 1, s. 15–33, luty 2018.