[1]
J. Knera, „Mikrotożsamość. Jak aktywnie poszukiwać dzielnicowego genius loci?”, MAeS, t. 20, nr 4, s. 155–157, grudz. 2019.