[1]
P. Skudrzyk, „Sacrum w sztuce życia. Panteistyczne rozważania na bazie historiozofii Arnolda J. Toynbee’ego”, MAeS, t. 22, nr 1, mar. 2021.