[1]
M. Wróblewski, „Sztuka w światopoglądzie Jerzego Prokopiuka”, MAeS, t. 22, nr 1, mar. 2022.