[1]
K. Ulanowski, „Rytuały sprawowania władzy. Przedstawienia «ubóstwionego» króla w tradycji Mezopotamii”, MAeS, t. 22, nr 1, mar. 2021.