[1]
Z. Kaźmierczyk, „Teologiczny wymiar filmowych tekstów kultury rosyjskiej Pawła Łungina”, MAeS, t. 22, nr 1, mar. 2021.