[1]
T. Kasprzak, „Doświadczenie sprzężonej niepełnosprawności sensorycznej: perspektywa socjologiczna”, MAeS, t. 22, nr 2-3, s. 29–44, wrz. 2021.