[1]
K. M. Kaczmarek, „Ewolucja religii. Podejście syntetyczne”, MAeS, t. 22, nr 2-3, s. 91–107, wrz. 2021.