Biskupska, K. „«Miasto to Jak Mieszkanie. Nasze». Powojenne Strategie Oswajania Miast Ziem Zachodnich I Północnych Na przykładzie Wrocławia”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, t. 19, nr 4, grudzień 2018, s. 129-48, doi:10.26881/maes.2018.4.07.