Krzymiński, D. „Dyskusja Na Otwarcie Tomu: Wokół Governmentality”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, t. 19, nr 3, październik 2018, s. 11-29, doi:10.26881/maes.2018.3.02.