Zbrzeźniak, U. „Czy jesteśmy Skazani Na rządomyślność?”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, t. 19, nr 3, październik 2018, s. 45-60, doi:10.26881/maes.2018.3.04.