Biernacka, M. „Rządomyślność W społeczeństwie Wielokulturowym, Czyli O Sprawowaniu władzy Nad zróżnicowaniem”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, t. 19, nr 3, październik 2018, s. 61-71, doi:10.26881/maes.2018.3.05.