Świrek, K. „Urządzanie Poza Funkcją Pana: Neoliberalna Racjonalizacja władzy a Kryzys Autorytetu Symbolicznego”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, t. 19, nr 3, październik 2018, s. 124-41, doi:10.26881/maes.2018.3.09.