Czynszak, P. „Recenzja książki Remigiusza Ryzińskiego «Foucault W Warszawie»: Remigiusz Ryziński, 2017, Foucault W Warszawie, Warszawa: Dowody Na Istnienie, Ss. 218”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, t. 19, nr 3, październik 2018, s. 265-9, doi:10.26881/maes.2018.3.17.