Synowiec-Piłat, Małgorzata, i Anna Pałęga. „Od Redakcji”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, t. 19, nr 2, czerwiec 2018, s. 5-8, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/2777.