Synowiec-Piłat, M., M. Jędrzejek, i A. Pałęga. „Magia Food Pornu. Próba Rekonstrukcji Etiologii Zjawiska”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, t. 19, nr 2, czerwiec 2018, s. 83-101, doi:10.26881/maes.2018.2.05.