Kajdanek, K. „Deindywiduacja Jako Pragnienie Miejskiej tożsamości. O Znaczeniu Uczestnictwa W Wielkich Miejskich Wydarzeniach Kulturalnych Na przykładzie Ceremonii Otwarcia Europejskiej Stolicy Kultury (ESK Wrocław 2016)”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, t. 19, nr 1, luty 2018, s. 163–177, doi:10.26881/maes.2018.1.11.