Stanisz, A. „Społeczno-Kulturowe Praktyki Produkcji, Dystrybucji I słuchania soundscape’ów”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, t. 20, nr 2, listopad 2019, s. 83–105, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/3671.