Szóstakowski, D. „Bariery W angażowaniu Się W działania Zbiorowe Na Rzecz Grupy własnej Na przykładzie ruchów LGB”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, t. 20, nr 3, listopad 2019, s. 167–181, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/3910.