Kryszczuk, M., i K. Szymański. „Komputery W środowisku Pracy: Historyczny Zarys Procesu Informacjonalizacji”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, t. 20, nr 3, listopad 2019, s. 120–140, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/3920.