Ciechorska-Kulesza, K. „Zwrot Performatywny. Animacja Jako narzędzie Kreowania tożsamości Na przykładzie Gdańska”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, t. 20, nr 4, grudzień 2019, s. 122–137, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4223.