Michałowski, L. „Trzy Wymiary tożsamości Miasta”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, t. 20, nr 4, grudzień 2019, s. 25–37, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4224.