Mendel, M. „Miejskie Widma. Przeszłość Jako Klucz Do Zrozumienia teraźniejszości”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, t. 20, nr 4, grudzień 2019, s. 83–106, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4227.