Grabowski, T., K. Stachura, i P. Zbieranek. „Wspólnota różnorodności – Co łączy, a Co Dzieli współczesnych gdańszczan”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, t. 20, nr 4, grudzień 2019, s. 38–55, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4228.